روش های پرداخت

پس از تایید و نهایی شدن سفارش شما  از طرف شرکت فایروال ، وجه سفارش خود را به شماره حساب و کارت‌ شرکت واریز نمایید.

شماره کارت پرداخت

شماره شبای بانک ملت : IR 180120000000004121380004

شماره حساب بانک ملت: 4121380004

شماره کارت : 4673-8516-3376-6104 به نام آقای ابوالفضل عسگری

شماره شبای بانک ملی : IR 660170000000339018873003

شماره حساب بانک ملی: 0339018873003

شماره کارت : 4384-3986-9971-6037 به نام آقای ابوالفضل عسگری