راهنمای ثبت سفارش

پس از یافتن محصول مورد نظر وارد صفحه محصول بشوید.

1.روی “افزودن به سبد خرید” کلیک کنید.

فایروال

2.به سبد خرید خود مراجعه کنید.

فایروال

3.در صورت داشتن کد تخفیف آن را اعمال کنید و روی “ثبت سفارش” کلیک کنید.

4.اطلاعات مربوط به بخش “جزئیات پرداخت” را کامل کنید.

*در صورت نیاز به ارسال سفارش به آدرسی غیر از آدرس خود،اطلاعات مربوط به بخش “سفارش به آدرس دیگری حمل شود؟” را نیز کامل کنید و در غیر اینصورت تیک مربوطه را بردارید.

5.روی “ثبت سفارش” کلیک کنید.

6.در پایان بعد از تایید ثبت سفارش شما از طرف شرکت فایروال ، با شما تماس گرفته می شود .